Terdapat gambar tangan dengan tulisan STOP dan dibawah nya ada pengantin anak dengan tulisan PERKAWINAN ANAK
Now Loading
Sumber